3 dage tilbage til næste besøgsdag! - meld dig til her!

Få pladser til næste skoleår - meld dig til i dag

Gå til forrige sektionGå til næste sektion

Cambridge Mathematics (IGCSE)

Cambridge Mathematics er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk. Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Cambridge Mathematics.

Målet med faget:

Du udvikler en fornemmelse for tal, mønstre og sammenhænge. Faget lægger stor vægt på problemløsning, og på at du lærer at præsentere og tolke resultater. Du får også en forståelse af, hvordan du kan kommunikere og ræsonnere ved hjælp af matematiske begreber.

Målet med Cambridge IGCSE Mathematics er at du bliver i stand til at:

 • Udvikle din matematiske viden og mundtlige, skriftlige og praktiske færdigheder.
 • Læse matematik og skrive og tale om faget på forskellige måder.
 • Udvikle en fornemmelse for tal, lave udregninger og forstå dine resultater.
 • Bruge matematik i hverdagssituationer og udvikle en forståelse for den rolle matematik spiller i verden omkring dig.
 • Løse problemer, præsentere løsningen forståeligt, tjekke og tolke resultaterne.
 • Udvikle en forståelse af matematiske principper.
 • Gennemskue hvornår og hvordan en situation kan repræsenteres matematisk, identificere og fortolke relevante faktorer og vælge en passende matematisk metode til at løse problemet.
 • Bruge matematik som kommunikationsform (fx diagrammer).
 • Udvikle en evne til at bruge matematik i andre fag, særligt indenfor naturvidenskab og teknologi.
 • Udvikle evner til at ræsonnere logisk, at klassificere, at generalisere og at bevise.
 • Udvikle dine matematiske evner ved at overveje problemer og gennemføre undersøgelser og eksperimenter af praktisk og undersøgende art.
 • Forstå den indbyrdes afhængighed mellem forskellige grene af matematikken.

Cambridge English

English er et Cambridge-fag, som betyder, at Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen.

Målet med faget English (ESL –English as a second language):

Du skal både kunne lytte, skrive, læse og tale engelsk.

Målet med Cambridge IGCSE English (ESL) er at du:

 • Udvikler din evne til at bruge engelsk effektivt, så du kan kommunikere frit på sproget
 • Danner et solidt sprogligt fundament med de færdigheder du får brug for på studier, eller i job hvor du skal bruge engelsk
 • Udvikler en bevidsthed om sprogets natur og om hvilke færdigheder det kræver at lære sprog
 • Fremmer din personlige udvikling.
 • Udover at arbejde med at udvide dit ordforråd, fokuserer undervisningen på at du kan udtrykke dig klart, præcist og sprogligt korrekt, både skriftligt og mundtligt.

Lær engelsk gennem leg og aktiviteter

Vi underviser ikke i grammatik, men udvider ordforrådet blandt andet gennem spil og lege.

Materialet er på britisk engelsk og hentet fra britiske lærebøger, aviser, magasiner og nettet.

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for English (ESL) i skoleåret 14/15.

Global Perspectives (IGCSE)

Global Perspectives er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget, det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Global Perspectives.

Målet med faget Global Perspectives

I faget Global Perspectives skal du indsamle, sortere og kvalificere viden. Den viden skal du præsentere for andre, og du skal kunne perspektivere til kultur, traditioner og samfundsforhold i både Danmark og andre lande.

Du skal kunne give bud på løsninger af de problemstillinger dine undersøgelser afdækker –læreren er facilitator i processen.

I faget Cambridge IGCSE Global Perspectives stræber vi efter at udvikle dig til at:

 • Være uafhængig og i stand til at tage din plads i en foranderlig, kompleks og informationstung verden.
 • Have et analytisk blik på globale emner og deres årsag, effekter og mulige løsninger
 • Spørge ind til og reflektere over emner selvstændigt og i samarbejde med andre fra forskellige kulturer og lande
 • Kunne kommunikere med omtanke med mennesker fra forskellige baggrunde
 • Kunne arbejde både selvstændigt og som en del af en gruppe, med ansvar for egen læring støttet af læreren
 • Kunne overveje vigtige spørgsmål set fra personlige, lokale/nationale og globale perspektiver og forstå sammenhængen mellem dem.
 • Kunne lave en kritisk vurdering af de oplysninger, du kan finde om et emne
 • Kunne underbygge en konklusion med et ræsonnement
 • Have en fornemmelse af din egen plads i verden

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for Global Perspectives i skoleåret 15/16.

Global Citizenship

Det globale udsyn

I Global Citizenship arbejder vi med vores eget pensum, der, kort sagt, beskæftiger sig med aktuelle globale problemstillinger.

I løbet af året laver elever to større gruppe-projekter, der præsenteres for resten af skolen. Eleverne vil som et tillæg til deres prøvebevis fra Eisbjerghus, modtage en karakter og en skriftlig bedømmelse af deres arbejde året igennem.

Al undervisning og samarbejde i global citizenship foregår på engelsk.

Global citizenship aims to educate students who are:

 • Critical thinkers and empowered to become active and responsible global citizens.
 • Aware of a wide world and their own role as a world citizen.
 • Aware of the intellectual and social value of cultural differences.
 • Aware of the skills and competences needed on a global job market, and who are
 • Able to use the English language in the global perspective learn-think-act activities both inside and outside the classroom.
 • Able to reflect on their own learning process and their own contribution to the group cooperation

Going Global

Rejseforberedelse, hvor du lærer alt det, du skal vide, før du rejser og bliver klogere på det land, du rejser til.

Dansk

Vi følger ’Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Matematik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fysik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Tysk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fransk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

GOETHE Institut

Tysk på højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et certifikat fra det tyske Goethe Institut.

I 10. klasse har du mulighed for at vælge GOETHE tysk. Det betyder, at du kommer til en prøve fra GOETHE Instituttet, som er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Prøven kræver tysk på basisniveau, hvor du kan gøre dig forståelig på simpelt tysk.

Du kan læse mere om Goethe Instituttets sprogcertifikater på deres danske hjemmeside.

Fransk DELF/DALF

Fransk på et højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et DELF-diplom fra det franske undervisningsministerium.

I 9. og 10. klasse har du mulighed for at vælge DELF (Diplôme d’études en langue française) fransk, men også som dygtig og engageret begynder, har du mulighed for at få et diplom.

DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, som dokumenterer sprogkundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Diplomet udstedes på flere niveauer, og udstedes af det franske undervisningsministerium.

Du kan læse mere om DELF-certifikatet på Campus Frances’ danske hjemmeside.

Obligatoriske fag

Cambridge Mathematics (IGCSE)

Cambridge Mathematics er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk. Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Cambridge Mathematics.

Målet med faget:

Du udvikler en fornemmelse for tal, mønstre og sammenhænge. Faget lægger stor vægt på problemløsning, og på at du lærer at præsentere og tolke resultater. Du får også en forståelse af, hvordan du kan kommunikere og ræsonnere ved hjælp af matematiske begreber.

Målet med Cambridge IGCSE Mathematics er at du bliver i stand til at:

 • Udvikle din matematiske viden og mundtlige, skriftlige og praktiske færdigheder.
 • Læse matematik og skrive og tale om faget på forskellige måder.
 • Udvikle en fornemmelse for tal, lave udregninger og forstå dine resultater.
 • Bruge matematik i hverdagssituationer og udvikle en forståelse for den rolle matematik spiller i verden omkring dig.
 • Løse problemer, præsentere løsningen forståeligt, tjekke og tolke resultaterne.
 • Udvikle en forståelse af matematiske principper.
 • Gennemskue hvornår og hvordan en situation kan repræsenteres matematisk, identificere og fortolke relevante faktorer og vælge en passende matematisk metode til at løse problemet.
 • Bruge matematik som kommunikationsform (fx diagrammer).
 • Udvikle en evne til at bruge matematik i andre fag, særligt indenfor naturvidenskab og teknologi.
 • Udvikle evner til at ræsonnere logisk, at klassificere, at generalisere og at bevise.
 • Udvikle dine matematiske evner ved at overveje problemer og gennemføre undersøgelser og eksperimenter af praktisk og undersøgende art.
 • Forstå den indbyrdes afhængighed mellem forskellige grene af matematikken.

Cambridge English

English er et Cambridge-fag, som betyder, at Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen.

Målet med faget English (ESL –English as a second language):

Du skal både kunne lytte, skrive, læse og tale engelsk.

Målet med Cambridge IGCSE English (ESL) er at du:

 • Udvikler din evne til at bruge engelsk effektivt, så du kan kommunikere frit på sproget
 • Danner et solidt sprogligt fundament med de færdigheder du får brug for på studier, eller i job hvor du skal bruge engelsk
 • Udvikler en bevidsthed om sprogets natur og om hvilke færdigheder det kræver at lære sprog
 • Fremmer din personlige udvikling.
 • Udover at arbejde med at udvide dit ordforråd, fokuserer undervisningen på at du kan udtrykke dig klart, præcist og sprogligt korrekt, både skriftligt og mundtligt.

Lær engelsk gennem leg og aktiviteter

Vi underviser ikke i grammatik, men udvider ordforrådet blandt andet gennem spil og lege.

Materialet er på britisk engelsk og hentet fra britiske lærebøger, aviser, magasiner og nettet.

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for English (ESL) i skoleåret 14/15.

Global Perspectives (IGCSE)

Global Perspectives er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget, det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Global Perspectives.

Målet med faget Global Perspectives

I faget Global Perspectives skal du indsamle, sortere og kvalificere viden. Den viden skal du præsentere for andre, og du skal kunne perspektivere til kultur, traditioner og samfundsforhold i både Danmark og andre lande.

Du skal kunne give bud på løsninger af de problemstillinger dine undersøgelser afdækker –læreren er facilitator i processen.

I faget Cambridge IGCSE Global Perspectives stræber vi efter at udvikle dig til at:

 • Være uafhængig og i stand til at tage din plads i en foranderlig, kompleks og informationstung verden.
 • Have et analytisk blik på globale emner og deres årsag, effekter og mulige løsninger
 • Spørge ind til og reflektere over emner selvstændigt og i samarbejde med andre fra forskellige kulturer og lande
 • Kunne kommunikere med omtanke med mennesker fra forskellige baggrunde
 • Kunne arbejde både selvstændigt og som en del af en gruppe, med ansvar for egen læring støttet af læreren
 • Kunne overveje vigtige spørgsmål set fra personlige, lokale/nationale og globale perspektiver og forstå sammenhængen mellem dem.
 • Kunne lave en kritisk vurdering af de oplysninger, du kan finde om et emne
 • Kunne underbygge en konklusion med et ræsonnement
 • Have en fornemmelse af din egen plads i verden

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for Global Perspectives i skoleåret 15/16.

Global Citizenship

Det globale udsyn

I Global Citizenship arbejder vi med vores eget pensum, der, kort sagt, beskæftiger sig med aktuelle globale problemstillinger.

I løbet af året laver elever to større gruppe-projekter, der præsenteres for resten af skolen. Eleverne vil som et tillæg til deres prøvebevis fra Eisbjerghus, modtage en karakter og en skriftlig bedømmelse af deres arbejde året igennem.

Al undervisning og samarbejde i global citizenship foregår på engelsk.

Global citizenship aims to educate students who are:

 • Critical thinkers and empowered to become active and responsible global citizens.
 • Aware of a wide world and their own role as a world citizen.
 • Aware of the intellectual and social value of cultural differences.
 • Aware of the skills and competences needed on a global job market, and who are
 • Able to use the English language in the global perspective learn-think-act activities both inside and outside the classroom.
 • Able to reflect on their own learning process and their own contribution to the group cooperation

Going Global

Rejseforberedelse, hvor du lærer alt det, du skal vide, før du rejser og bliver klogere på det land, du rejser til.

Dansk

Vi følger ’Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Matematik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fysik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Tysk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fransk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

GOETHE Institut

Tysk på højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et certifikat fra det tyske Goethe Institut.

I 10. klasse har du mulighed for at vælge GOETHE tysk. Det betyder, at du kommer til en prøve fra GOETHE Instituttet, som er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Prøven kræver tysk på basisniveau, hvor du kan gøre dig forståelig på simpelt tysk.

Du kan læse mere om Goethe Instituttets sprogcertifikater på deres danske hjemmeside.

Fransk DELF/DALF

Fransk på et højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et DELF-diplom fra det franske undervisningsministerium.

I 9. og 10. klasse har du mulighed for at vælge DELF (Diplôme d’études en langue française) fransk, men også som dygtig og engageret begynder, har du mulighed for at få et diplom.

DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, som dokumenterer sprogkundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Diplomet udstedes på flere niveauer, og udstedes af det franske undervisningsministerium.

Du kan læse mere om DELF-certifikatet på Campus Frances’ danske hjemmeside.

3 dage tilbage til næste besøgsdag!

Besøg os enten ved at aftale en personlig rundvisning med elever og efterfølgende snak med en medarbejder på 6442 3840, eller tilmeld jer en af de planlagte besøgsdage for at se skolen sammen med andre interesserede.

Kom og besøg os!
Få pladser til næste skoleår! Klik her og meld dig til i dag!

Vejledning

På Eisbjerghus Internationale Efterskole vil du i løbet af skoleåret blive udfordret med forskellige oplevelser, der skal styrke dig i afklaringen om din fremtid.
Læs meget mere her!

Tilmeld dig gammel elevdag!

Udfyld formularen herunder og tilmeld dig gammel elevdag.

Kontakt os

Skriv til os ved hjælp af formularen neden under eller klik på linket for at få mere information om blandt andet vores åbningstider, vagttelefon osv.
Mere information omkring kontakt

Kom når det passer jer - eller book én af vores faste besøgsdage

Kommer I selv, bliver du og dine forældre vist rundt af eleverne. Efter rundvisningen kan I snakke med en medarbejder.
Læs mere om at besøge os her