Undervisning.jgp

Fag og skema

Obligatoriske fag

Disse fag kan du få i 10. klasse. Du skal sammensætte en fagpakke, så du kan tage folkeskolens 10.-klasses prøve (FP10).

Du kan også tage internationale sprogcertifikater. Se mere her.

Hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker, er du altid velkommen til at henvende til os på telefon 6442 3840 eller mail eisbjerghus@eisbjerghus.dk.

Dansk

Vi følger ’Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Matematik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fysik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Tysk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fransk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Cambridge Mathematics (IGCSE)

Cambridge Mathematics er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk. Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Cambridge Mathematics.

Målet med faget:

Du udvikler en fornemmelse for tal, mønstre og sammenhænge. Faget lægger stor vægt på problemløsning, og på at du lærer at præsentere og tolke resultater. Du får også en forståelse af, hvordan du kan kommunikere og ræsonnere ved hjælp af matematiske begreber.

Målet med Cambridge IGCSE Mathematics er at du bliver i stand til at:

 • Udvikle din matematiske viden og mundtlige, skriftlige og praktiske færdigheder.
 • Læse matematik og skrive og tale om faget på forskellige måder.
 • Udvikle en fornemmelse for tal, lave udregninger og forstå dine resultater.
 • Bruge matematik i hverdagssituationer og udvikle en forståelse for den rolle matematik spiller i verden omkring dig.
 • Løse problemer, præsentere løsningen forståeligt, tjekke og tolke resultaterne.
 • Udvikle en forståelse af matematiske principper.
 • Gennemskue hvornår og hvordan en situation kan repræsenteres matematisk, identificere og fortolke relevante faktorer og vælge en passende matematisk metode til at løse problemet.
 • Bruge matematik som kommunikationsform (fx diagrammer).
 • Udvikle en evne til at bruge matematik i andre fag, særligt indenfor naturvidenskab og teknologi.
 • Udvikle evner til at ræsonnere logisk, at klassificere, at generalisere og at bevise.
 • Udvikle dine matematiske evner ved at overveje problemer og gennemføre undersøgelser og eksperimenter af praktisk og undersøgende art.
 • Forstå den indbyrdes afhængighed mellem forskellige grene af matematikken.

Cambridge English

English er et Cambridge-fag, som betyder, at Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen.

Målet med faget English (ESL –English as a second language):

Du skal både kunne lytte, skrive, læse og tale engelsk.

Målet med Cambridge IGCSE English (ESL) er at du:

 • Udvikler din evne til at bruge engelsk effektivt, så du kan kommunikere frit på sproget
 • Danner et solidt sprogligt fundament med de færdigheder du får brug for på studier, eller i job hvor du skal bruge engelsk
 • Udvikler en bevidsthed om sprogets natur og om hvilke færdigheder det kræver at lære sprog
 • Fremmer din personlige udvikling.
 • Udover at arbejde med at udvide dit ordforråd, fokuserer undervisningen på at du kan udtrykke dig klart, præcist og sprogligt korrekt, både skriftligt og mundtligt.

Lær engelsk gennem leg og aktiviteter

Vi underviser ikke i grammatik, men udvider ordforrådet blandt andet gennem spil og lege.

Materialet er på britisk engelsk og hentet fra britiske lærebøger, aviser, magasiner og nettet.

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for English (ESL) i skoleåret 14/15.

GOETHE Institut

Tysk på højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et certifikat fra det tyske Goethe Institut.

I 10. klasse har du mulighed for at vælge GOETHE tysk. Det betyder, at du kommer til en prøve fra GOETHE Instituttet, som er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Prøven kræver tysk på basisniveau, hvor du kan gøre dig forståelig på simpelt tysk.

Du kan læse mere om Goethe Instituttets sprogcertifikater på deres danske hjemmeside.

 

Fransk DELF/DALF

Fransk på et højt sprogligt niveau. Som bevis på din kunnen får du et DELF-diplom fra det franske undervisningsministerium.

I 9. og 10. klasse har du mulighed for at vælge DELF (Diplôme d’études en langue française) fransk, men også som dygtig og engageret begynder, har du mulighed for at få et diplom.

DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, som dokumenterer sprogkundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Diplomet udstedes på flere niveauer, og udstedes af det franske undervisningsministerium.

Du kan læse mere om DELF-certifikatet på Campus Frances’ danske hjemmeside.

Global Perspectives (IGCSE)

Global Perspectives er et Cambridge-fag, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget, det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen i Global Perspectives.

Målet med faget Global Perspectives

I faget Global Perspectives skal du indsamle, sortere og kvalificere viden. Den viden skal du præsentere for andre, og du skal kunne perspektivere til kultur, traditioner og samfundsforhold i både Danmark og andre lande.

Du skal kunne give bud på løsninger af de problemstillinger dine undersøgelser afdækker –læreren er facilitator i processen.

I faget Cambridge IGCSE Global Perspectives stræber vi efter at udvikle dig til at:

 • Være uafhængig og i stand til at tage din plads i en foranderlig, kompleks og informationstung verden.
 • Have et analytisk blik på globale emner og deres årsag, effekter og mulige løsninger
 • Spørge ind til og reflektere over emner selvstændigt og i samarbejde med andre fra forskellige kulturer og lande
 • Kunne kommunikere med omtanke med mennesker fra forskellige baggrunde
 • Kunne arbejde både selvstændigt og som en del af en gruppe, med ansvar for egen læring støttet af læreren
 • Kunne overveje vigtige spørgsmål set fra personlige, lokale/nationale og globale perspektiver og forstå sammenhængen mellem dem.
 • Kunne lave en kritisk vurdering af de oplysninger, du kan finde om et emne
 • Kunne underbygge en konklusion med et ræsonnement
 • Have en fornemmelse af din egen plads i verden

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for Global Perspectives i skoleåret 15/16.

Going Global

Rejseforberedelse, hvor du lærer alt det, du skal vide, før du rejser og bliver klogere på det land, du rejser til.

Vejledning

På Eisbjerghus Internationale Efterskole vil du i løbet af skoleåret blive udfordret med forskellige oplevelser, der skal styrke dig i afklaringen om din fremtid.

Du vil udvikle dig personligt, fagligt og socialt og samtidig opleve at blive styrket i at bruge dit netværk i livets store og små udfordringer.

 • Du vil få betydning for dem, du vælger at hjælpe, og dem du vælger at søge hjælp hos.
 • Du vil udvikle redskaber og strategier, der vil være til gavn for dig i din ungdomsuddannelse.
 • Du vil opleve, at vi har fokus på din åbenhed overfor den nye situation og nye mennesker.
 • Du får lært at planlægge din hverdag, så lektier og afleveringer bliver overskueligt.
 • Du vil indgå i et spændende og udfordrende fællesskab, der vil styrke dig, så du bliver parat til fremtiden.

Hvem er du?

I starten af skoleåret skal du tænke over, hvem du er, og hvorfor du har valgt at gå på efterskole.

Du skal forholde dig til spørgsmål om:

 • Sundt humør
 • Hverdagsparathed
 • Selvdisciplin
 • Motivation
 • Trivsel
 • Medborgerskab
 • Samarbejde
 • Fremtidsplaner

Dine refleksioner og overvejelser bliver udgangspunktet for samtaler med din karrierevejleder, kontaktlærer og faglærerne.

I september er der trivselssamtale med dig, dine forældre og kontaktlæreren.

Din faglige indsats

I november er der særlig fokus på din faglighed. Her skal du forholde dig til, om du er kommet godt i gang i fagene, og om det går, som du ønsker. Du bliver præsenteret for dine faglæreres udtalelser om dig i fagene. Du skal også reflektere over din egen indsats og dine kammeraters betydning for dig i undervisningen.
I slutningen af måneden er der fagsamtale med dig, dine forældre og en af dine lærere.

Din fremtid

I december har vi for alvor fokus på fremtiden. Hvad er et godt familieliv for dig, og hvilke drømme har du om dit kommende arbejdsliv? Vi arbejder os hen mod projektopgaven, som er en obligatorisk opgave, der tager afsæt i dine fremtidsplaner. Karrierevejlederne vil hjælpe dig på vej i processen sammen med alle dine efterskolekammerater.

Valgprocesser, studieteknik og studieparathed

I løbet af efteråret vil du opleve forskellige tiltag, der gerne skal give dig viden om dine muligheder og være med til at hjælpe dig i afklaringsprocessen. Der er foredrag, og en time om ugen er der undervisning i forskellige ”steps to my future”.
Her arbejder vi med valgprocesser, studieteknik og studieparathed. Du får desuden personlige samtaler med din karrierevejleder, i det omfang du har brug for det.

Ansøgning om ungdomsuddannelse

Vi holder løbende dine forældrene orienteret, om hvad vi laver. Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen til din ungdomsuddannelse på optagelse.dk., og dine forældre får hjælp til proceduren omkring underskrift og afsendelse.

Global Citizenship

Det globale udsyn

I Global Citizenship arbejder vi med vores eget pensum, der, kort sagt, beskæftiger sig med aktuelle globale problemstillinger.

I løbet af året laver elever to større gruppe-projekter, der præsenteres for resten af skolen. Eleverne vil som et tillæg til deres prøvebevis fra Eisbjerghus, modtage en karakter og en skriftlig bedømmelse af deres arbejde året igennem.

Al undervisning og samarbejde i global citizenship foregår på engelsk.

Global citizenship aims to educate students who are:

 • Critical thinkers and empowered to become active and responsible global citizens.
 • Aware of a wide world and their own role as a world citizen.
 • Aware of the intellectual and social value of cultural differences.
 • Aware of the skills and competences needed on a global job market, and who are
 • Able to use the English language in the global perspective learn-think-act activities both inside and outside the classroom.
 • Able to reflect on their own learning process and their own contribution to the group cooperation

 

Besøg os!

Du er altid velkommen til at komme, få en snak og mærke stemningen.

Læs mere

Tilmeld dig nu!

Hvis du allerede ved, at det skal være os, kan du tilmelde dig her.

Tilmelding