Undervisning.jgp

Fag og skema

Obligatoriske fag

Du kan få følgende fag i 9. klasse på Eisbjerghus Internationale Efterskole. Du skal sammensætte dine fag, så du kan tage Folkeskolens 9. klasses-prøve (FP9).

Du skal enten have tysk eller fransk.

Du kan også tage internationale sprogcertifikater. Se mere her.

Hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker, er du altid velkommen til at henvende til os på telefon 6442 3840 eller mail eisbjerghus@eisbjerghus.dk.

Dansk

Vi følger ’Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Matematik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fransk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Tysk

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Biologi

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Geografi

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Historie

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsministeriet med de formål, trinmål, slutmål og prøveformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Samfundsfag

Du får kendskab til samfundet omkring dig, din rolle i det og indsigt i hvordan du kan deltage i demokratiet. 

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Fysik

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Idræt

Vi følger ‘Fælles mål’ fra Undervisningsminiteriet med de formål, trinmål, slutmål og prøverformer, der er.

Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-for-forældre

Cambridge English

English er et Cambridge-fag, som betyder, at Eisbjerghus Internationale Efterskole følger det pensum, som Cambridge Universitetet har bestemt for faget. Det er også dem, som sætter rammerne for din IGCSE-eksamen.

Målet med faget English (ESL –English as a second language):

Du skal både kunne lytte, skrive, læse og tale engelsk.

Målet med Cambridge IGCSE English (ESL) er at du:

 • Udvikler din evne til at bruge engelsk effektivt, så du kan kommunikere frit på sproget
 • Danner et solidt sprogligt fundament med de færdigheder du får brug for på studier, eller i job hvor du skal bruge engelsk
 • Udvikler en bevidsthed om sprogets natur og om hvilke færdigheder det kræver at lære sprog
 • Fremmer din personlige udvikling.
 • Udover at arbejde med at udvide dit ordforråd, fokuserer undervisningen på at du kan udtrykke dig klart, præcist og sprogligt korrekt, både skriftligt og mundtligt.

Lær engelsk gennem leg og aktiviteter

Vi underviser ikke i grammatik, men udvider ordforrådet blandt andet gennem spil og lege.

Materialet er på britisk engelsk og hentet fra britiske lærebøger, aviser, magasiner og nettet.

Her kan du læse hele pensum (syllabus) for English (ESL) i skoleåret 14/15.

Global Citizenship

Det globale udsyn

I Global Citizenship arbejder vi med vores eget pensum, der, kort sagt, beskæftiger sig med aktuelle globale problemstillinger.

I løbet af året laver elever to større gruppe-projekter, der præsenteres for resten af skolen. Eleverne vil som et tillæg til deres prøvebevis fra Eisbjerghus, modtage en karakter og en skriftlig bedømmelse af deres arbejde året igennem.

Al undervisning og samarbejde i global citizenship foregår på engelsk.

Global citizenship aims to educate students who are:

 • Critical thinkers and empowered to become active and responsible global citizens.
 • Aware of a wide world and their own role as a world citizen.
 • Aware of the intellectual and social value of cultural differences.
 • Aware of the skills and competences needed on a global job market, and who are
 • Able to use the English language in the global perspective learn-think-act activities both inside and outside the classroom.
 • Able to reflect on their own learning process and their own contribution to the group cooperation

 

Going Global

Rejseforberedelse, hvor du lærer alt det, du skal vide, før du rejser og bliver klogere på det land, du rejser til.

Vejledning

På Eisbjerghus Internationale Efterskole vil du i løbet af skoleåret blive udfordret med forskellige oplevelser, der skal styrke dig i afklaringen om din fremtid.

Du vil udvikle dig personligt, fagligt og socialt og samtidig opleve at blive styrket i at bruge dit netværk i livets store og små udfordringer.

 • Du vil få betydning for dem, du vælger at hjælpe, og dem du vælger at søge hjælp hos.
 • Du vil udvikle redskaber og strategier, der vil være til gavn for dig i din ungdomsuddannelse.
 • Du vil opleve, at vi har fokus på din åbenhed overfor den nye situation og nye mennesker.
 • Du får lært at planlægge din hverdag, så lektier og afleveringer bliver overskueligt.
 • Du vil indgå i et spændende og udfordrende fællesskab, der vil styrke dig, så du bliver parat til fremtiden.

Hvem er du?

I starten af skoleåret skal du tænke over, hvem du er, og hvorfor du har valgt at gå på efterskole.

Du skal forholde dig til spørgsmål om:

 • Sundt humør
 • Hverdagsparathed
 • Selvdisciplin
 • Motivation
 • Trivsel
 • Medborgerskab
 • Samarbejde
 • Fremtidsplaner

Dine refleksioner og overvejelser bliver udgangspunktet for samtaler med din karrierevejleder, kontaktlærer og faglærerne.

I september er der trivselssamtale med dig, dine forældre og kontaktlæreren.

Din faglige indsats

I november er der særlig fokus på din faglighed. Her skal du forholde dig til, om du er kommet godt i gang i fagene, og om det går, som du ønsker. Du bliver præsenteret for dine faglæreres udtalelser om dig i fagene. Du skal også reflektere over din egen indsats og dine kammeraters betydning for dig i undervisningen.
I slutningen af måneden er der fagsamtale med dig, dine forældre og en af dine lærere.

Din fremtid

I december har vi for alvor fokus på fremtiden. Hvad er et godt familieliv for dig, og hvilke drømme har du om dit kommende arbejdsliv? Vi arbejder os hen mod projektopgaven, som er en obligatorisk opgave, der tager afsæt i dine fremtidsplaner. Karrierevejlederne vil hjælpe dig på vej i processen sammen med alle dine efterskolekammerater.

Valgprocesser, studieteknik og studieparathed

I løbet af efteråret vil du opleve forskellige tiltag, der gerne skal give dig viden om dine muligheder og være med til at hjælpe dig i afklaringsprocessen. Der er foredrag, og en time om ugen er der undervisning i forskellige ”steps to my future”.
Her arbejder vi med valgprocesser, studieteknik og studieparathed. Du får desuden personlige samtaler med din karrierevejleder, i det omfang du har brug for det.

Ansøgning om ungdomsuddannelse

Vi holder løbende dine forældrene orienteret, om hvad vi laver. Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen til din ungdomsuddannelse på optagelse.dk., og dine forældre får hjælp til proceduren omkring underskrift og afsendelse.

Besøg os!

Du er altid velkommen til at komme, få en snak og mærke stemningen.

Læs mere

Tilmeld dig nu!

Hvis du allerede ved, at det skal være os, kan du tilmelde dig her.

Tilmelding