Lokale efterskoleelever med interkulturelle kompetencer

Eisbjerghus Internationale Efterskole i Nørre Aaby deltager i et forskningsprojekt, som handler om, hvordan eleverne tilegner sig evnen til at indgå i relationer og arbejde sammen med mennesker, som er forskellige fra dem selv. Projektet skal munde ud i en bog, som beskriver, hvordan efterskolerne kan arbejde målrettet netop for at fremme sådanne interkulturelle kompetencer hos de unge.

 I de senere år er der kommet et øget fokus på at udstyre eleverne både i folkeskolen og på efterskolerne og gymnasierne med interkulturelle kompetencer. Det handler i store træk om at udvikle de unge menneskers verdensborgerskab. Ifølge forskerne bag det aktuelle projekt, som Eisbjerghus sammen med 12 andre efterskoler skal deltage i, har netop efterskolerne særligt gode forudsætninger for at arbejde med elevernes interkulturelle kompetencer. Eleverne er flyttet væk fra familiens trygge rammer, og den nye hverdag sammen med en masse andre jævnaldrende er i sig selv et kulturmøde, som ’tvinger’ de unge til at udvise åbenhed og tolerance. Det er et godt tidspunkt til også at arbejde med deres egen måde at agere på i samspillet med mennesker, som taler et andet sprog og lever efter en anden religion og i en anden kultur, end de selv gør.

Efterskolerne er desuden et oplagt sted at arbejde med verdensborgerskab, fordi man her har mulighed for at flytte undervisningen uden for skolen og ud i verden, ligesom man kan invitere verden indenfor ved eksempelvis at få besøg af udvekslingselever og gæsteundervisere fra udlandet. Efterskolernes mulighed for fleksibilitet gør således, at de kan arbejde med en pædagogik, som kredser om det at møde andre med respekt og på en ligeværdig måde.

På Eisbjerghus i Nørre Aaby har eleverne flere forskellige fag, som specifikt har til formål at gøre eleverne i stand til at begå sig i verden. Det er eksempelvis fagene DELF fransk, spansk, Goethe tysk, Cambridge Engelsk, japansk, kinesisk og i særdeleshed faget Global Perspectives, som dels giver de unge en viden om verden og de begivenheder, som finder sted rundt om på kloden, og dels lærer dem at analysere dem og se sammenhængen mellem dem. ”Det er vigtigt, at eleverne forstår og tager stilling til deres egen rolle i verden og prøver at gøre en forskel”, forklarer Lotte Fabrin, som er international koordinator på Eisbjerghus Internationale Efterskole.

Forskningsprojektet, som strækker sig fra september til november 2017, skal undersøge og dokumentere, hvordan efterskolernes undervisning i formelle og uformelle læringsrum bidrager til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer. En forsker vil således foretage observationer, deltage i undervisningen og interviewe både nuværende elever, tidligere elever og ansatte på Eisbjerghus. Planen er også, at nogle af eleverne på Eisbjerghus skal deltage som medforskere, hvilket vil sige, at de skal interviewe deres efterskolekommerater for på den måde at give forskerne en endnu bedre indsigt i de unges oplevelser af arbejdet med den internationale dimension.

Eisbjerghus vil få besøg af en forsker tre gange i løbet af projektet, hvoraf de første to besøg er med overnatning på skolen. Første besøg fandt sted onsdag til fredag i uge 40. ”Vi glæder os til at være en del af projektet, som vi er utroligt stolte over at være med i. For os er det meget vigtigt, at vores elever tilegner sig viden om, oplever og udforsker den verden, vi lever i, og ikke mindst bliver i stand til at forholde sig til denne”, fortæller forstander Mads Poulsen.

Kontakt: Forstander Mads Poulsen, tlf. 64423840

 


Forrige nyhed

Besøg os!

Du er altid velkommen til at komme, få en snak og mærke stemningen.

Læs mere

Tilmeld dig nu!

Hvis du allerede ved, at det skal være os, kan du tilmelde dig her.

Tilmelding