Ole Borgå
Bestyrelsesmedlem

Som medlem af Eisbjerghus Efterskoles bestyrelse ser jeg mig som et bindeled mellem elever og forældre på den ene side og efterskolens praktiske, pædagogiske og ledelsesmæssige personale på den anden side. Jeg blander mig ikke i daglig, indsatsmæssig ledelse af efterskolen. Men jeg tager ansvar for, hvilken ledelse vi har og for skolens økonomi.

Jeg hedder Ole Borgå, bor i Silkeborg med min kone Inger og har 3 børnebørn i Skive heraf 2 på efterskole.

Lidt personlig historie: Min erhvervsvejleder i 1967 spurgte, hvad jeg havde mest lyst til at blive? Jeg svarede:

  • Trafikassistent ved DSB (som han anbefalede)
  • Skovfoged (frarådede stærkt)
  • Sømand i DFDS eller ØK (stærkt anbefalet)
  • Journalist ved Holstebro Dagblad (frarådet)

Og hvad blev jeg så? Jeg valgte ingen af delene, men blev cand. mag i samfundsfag og nordisk sprog og litteratur, højskolelærer i 10 år, så embedsmand i Højskoleforeningen og Efterskoleforeningen, ind imellem leder af Undervisningsministeriets sekretariat for Den Fri Ungdomsuddannelse, der var et fremragende tilbud for unge fra 1995-2001.

Nu er jeg 71 år og tænker på mit liv før og nu. Jeg vil gerne bære centrale værdier fra min høj- og efterskoletid videre – og i en bestyrelsespost på EIS bruge min erfaring fra mange års fagligt, pædagogisk og administrativ arbejde i København og også ude i verden.

Besøg os!

Du er altid velkommen til at komme, få en snak og mærke stemningen.

Læs mere

Tilmeld dig nu!

Hvis du allerede ved, at det skal være os, kan du tilmelde dig her.

Tilmelding